Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EN 50575:2014

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

Stav normy: Harmonizovaná
Název sektoru EN 50575:2014: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EN 50575:2014: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2017/C/267/4 (hEN)
2017/C/379/7 (EAD)

Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EN 50575:2014
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kov, plasty, pryž, sklo, RoHS II

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 31 (CPR):
olovo, kadmium, rtuť, chrom (VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP

Materiály pro skupinu 31 (CPR):
kovy, plasty, pryž, kompozity, sklo
Emise VOC , Voda , Půda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
aktuální znění
/ nařízení Komise č. (EU)2017/959 (klasifikace tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti)
/ nařízení Komise č. (EU)1062/2013 (formát evropského technického posouzení)
/ nařízení Komise č. 157/2014
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.) ČSN k CPR
/ nařízení Komise č. (EU)2017/959 (klasifikace tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti)
/ nařízení Komise č. (EU)1062/2013 (formát evropského technického posouzení)
/ nařízení Komise č. 157/2014

nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.
/ nariadenie Komisie č. (EU)2017/959 (klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1)
/ 1062/2013   (formát európskeho technického posúdenia)
/ nariadenie Komisie č. 157/2014

Skupiny (CPR): 31 - ELEKTRICKÉ, OVLÁDACÍ A KOMUNIKAČNÍ KABELY
Rozhodnutí Komise 2011/284/EU
Mandáty M/443
Platnost normy jako hEN: 10.06.2016
Ukončení období souběžné existence: 01.07.2017
Vydaná: září, 2015

Změny EN 50575:2014

A1:2016 2017/C/267/4 (hEN)
2017/C/379/7 (EAD)

 

Poznámka

Platnost normy jako harmonizované odložena.

ČSN

ČSN EN 50575:2015  
Změna A1-2.17  

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

působnost českých oznámených subjektů

NB 1014 AO 201 - ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 1+
Systém 3
Systém 4