SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

CEMENT

SVHC

CAS

Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (indexové číslo 650-017-00-8)

-

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

1-Methyl-2-pyrrolidone

872-50-4

Diboron trioxide

1303-86-2

Lead titanium zirconium oxide

12626-81-2

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Pitch, coal tar, high temp.

65996-93-2

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

Cobalt(II) diacetate

71-48-7

Cadmium carbonate

513-78-0

Cobalt dichloride

7646-79-9, 7791-13-1

Cobalt(II) sulphate

10026-24-1, 10124-43-3

Cobalt(II) carbonate

513-79-1

Pyrochlore, antimony lead yellow

8012-00-8

Silicic acid, lead salt

11120-22-2

Cadmium sulphide

1306-23-6

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

Disodium octaborate

12008-41-2

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).