SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

DŘEVO

SVHC

CAS

Bis(2-ethylhexyl) phthalate DEHP

117-81-7

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Disodium octaborate

12008-41-2

Diboron trioxide

1303-86-2

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).