SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

 

KOV

SVHC

CAS

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

117-81-7

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Lead

7439-92-1

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Diboron trioxide

1303-86-2

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

25973-55-1

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

Pitch, coal tar, high temp.

65996-93-2

Cobalt(II) diacetate

71-48-7

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

Cobalt(II) carbonate

513-79-1

Trilead dioxide phosphonate

12141-20-7

Cadmium

7440-43-9

Cobalt dichloride

7646-79-9, 7791-13-1

Strontium chromate

7789-06-2

Cadmium chloride

10108-64-2, 35658-65-2

Cobalt(II) sulphate

10026-24-1, 10124-43-3

Cobalt(II) dinitrate

10141-05-6

Sodium dichromate

7789-12-0,

10588-01-9

Disodium octaborate

12008-41-2

Dioxobis(stearato)trilead

12578-12-0

Dichromium tris(chromate)

24613-89-6

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

62229-08-7

[Phthalato(2-)]dioxotrilead

69011-06-9

Fatty acids, C16-18, lead salts

91031-62-8

Pentalead tetraoxide sulphate

12065-90-6

Tetralead trioxide sulphate

12202-17-4

Lead styphnate

15245-44-0

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).