SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

LEPIDLA

SVHC

CAS

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Boric acid

10043-35-311113-50-1

Disodium tetraborateanhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Diboron trioxide

1303-86-2

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

84-61-7

Disodium octaborate

12008-41-2

reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)

oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate reaction mass of DOTE and MOTE

-

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).