SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

Nátěry a laky

SVHC

CAS

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Diboron trioxide

1303-86-2

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

Disodium octaborate

12008-41-2

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).