SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

PAPÍR

SVHC

CAS

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Diboron trioxide

1303-86-2

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Alkanes, C10-13, chloro

85535-84-8

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))

123-77-3

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

556-67-2

Disodium octaborate

12008-41-2

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)

80-05-7

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).