SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

PIGMENTY PRO PLASTY

SVHC

CAS

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

25973-55-1

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

trilead dioxide phosphonate

12141-20-7

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).