SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

PRYŽ

SVHC

CAS

Bis(2-ethylhexyl) phthalate DEHP

117-81-7

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))

123-77-3

Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)

85535-84-8

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

trilead dioxide phosphonate

12141-20-7

Cobalt(II) diacetate

71-48-7

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline

101-14-4

Dibutyltin dichloride (DBTC)

683-18-1

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified:

Alpha-hexabromocyclododecane

Beta-hexabromocyclododecane

Gamma-hexabromocyclododecane

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2017).