SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

 

PVC

SVHC

CAS

Bis(2-ethylhexyl) phthalate DEHP

117-81-7

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

(reaction mass of DOTE and MOTE)

-

Pentalead tetraoxide sulphate

12065-90-6

Dioxobis(stearato)trilead

12578-12-0

[phthalato(2-)]dioxotrilead

69011-06-9

1-methyl-2-pyrrolidone

872-50-4

Fatty acids, C16-18, lead salts

91031-62-8

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

62229-08-7

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)

80-05-7

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

84-61-7

Tetralead trioxide sulphate

12202-17-4

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).