Předpis

Název

Konkrétní ustanovení

481/2012 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

§ 4, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

2011/65/ES
(RoHS II znění
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019

bez změn: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177, (EU)2019/178

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Příloha II, Příloha III