Předpis

Název

Konkrétní ustanovení

481/2012 Sb.
(aktuální znění)

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

§ 4, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

2011/65/EU
(RoHS II)

(konsolidované znění v pdf formátu
z 1. 4. 2021 bez změny 
(EU)2021/647 ve znění opravy (26. 4. 2021), (EU(2021/884

/ změna (EU)2021/884 se použije od 1. 7. 2022
/ změna
(EU)2021/647 se použije od 1. 11. 2021

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Příloha II, Příloha III