SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

SKLO

SVHC

CAS

Boric acid

10043-35-311113-50-1

Disodium tetraborateanhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

1-Methyl-2-pyrrolidone

872-50-4

Diboron trioxide

1303-86-2

Lead monoxide (lead oxide)

1317-36-8

Lead titanium zirconium oxide

12626-81-2

Orange lead (lead tetroxide)

1314-41-6

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Pitchcoal tar, high temp.

65996-93-2

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

Cobalt(IIdiacetate

71-48-7

Cadmium carbonate

513-78-0

Cobalt(IIcarbonate

513-79-1

Cadmium sulphide

1306-23-6

Cobalt dichloride

7646-79-9, 7791-13-1

Pyrochlore, antimony lead yellow

8012-00-8

Silicic acid, lead salt

11120-22-2

Cobalt(IIsulphate

10026-24-1, 10124-43-3

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

25973-55-1

4-Nonylphenol, branched and linearethoxylated

-

Disodium octaborate

12008-41-2

Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped

68784-75-8

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).