SVHC látky jsou hypertextově propojeny na veřejně přístupné webové stránky databáze chemických látek spravované agenturou ECHA

 

TEXTIL

SVHC

CAS

Bis(2-ethylhexyl) phthalate DEHP

117-81-7

Dibutyl phthalate DBP

84-74-2

Diisobutyl phthalate DIBP

84-69-5

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Boric acid

10043-35-3, 11113-50-1

Diboron trioxide

1303-86-2

Disodium tetraborate, anhydrous

1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

Alkanes, C10-13, chloro

85535-84-8

(“Dechlorane Plus”™)

-

Sodium dichromate

7789-12-0, 10588-01-9

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

84-61-7

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))

123-77-3

Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified: Alpha-hexabromocyclododecane Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane

25637-99-4, 3194-55-6 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)

Seznam SVHC látek byl zaktualizován podle dokumentu ECHA: Data on Candidate List substances in articles (12/2019).