Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Další vydané prováděcí předpisy k zákonu č. 90/2016 Sb. o posuzování shody

Další vydané prováděcí předpisy k zákonu č. 90/2016 Sb. o posuzování shody

K novému zákonu č. 90/2016 Sb. byly vydány tyto předpisy, jejichž účinnost je od 20. 4. 2016:
  • 96/2016 Z.z. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů)
  • 97/2016 Z.z. Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh včetně změny nařízením vlády 416/2003 Sb.)
  • 116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
  • 117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility)
  • 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí)
  • 119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby)
  • 120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla)
  • 121/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technick požadavky na váhy s neautomatickou činností)
  • 122/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (20. 4. 2016 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy)