Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nová látka SVHC (látka vzbuzující mimořádné obavy) přidána do Kandidátského seznamu

Nová látka SVHC (látka vzbuzující mimořádné obavy) přidána do Kandidátského seznamu

20. 6. 2016 Evropská chemická agentura (ECHA) rozšířila Kandidátský seznam o jednu SVHC látku (Substance of Very High Concern - látka vzbuzující mimořádné obavy):  benzo[def]chrysen (Benzo[a]pyren) EC 200-028-5, CAS 50-32-8. Nyní obsahuje Kandidátský seznam celkem 169 SVHC látek.  Výrobci a dovozci předmětů obsahující tuto látky zahrnutou do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců (od data jejího zařazení na Kandidátský seznam tj. do 20. 12. 2016), pokud jsou splněny tyto obě podmínky:
  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.
Výrobci a dovozci předmětů obsahující tuto látku musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC ( článek 33 nařízení REACH).