Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v červnu 2016

Harmonizované normy v červnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v červnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2016/C 209/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES;
  • sdělení Komise 2016/C 209/02 v rámci provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009;
  • sdělení Komise 2016/C 209/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.