Notifikované předpisy z TRIS

Vybrané dokumenty z databáze TRIS pro elektrozařízení

(zpracováno k 1. 12. 2017)

2017
Země Číslo oznámení
Název Datum přijetí Konec tříměsíční lhůty
Belgium 2017/209/B Návrh královského výnosu, kterým se stanoví podmínky týkající se provozování solárií 2017-05-23 2017-08-24
    Belgium    2017/133/B Královský výnos, kterým se mění článek 104 všeobecných nařízení o elektroinstalacích 2017-03-29 2017-06-30
Greece 2017/116/GR Nařízení o protipožární ochraně budov 2017-03-20 2017-09-21
Francie
2017/13/F Dekret, kterým se stanoví podmínky pro zpřístupňování opalovacích přístrojů pro potřeby veřejnosti a kterým se upravuje dekret č. 2013-1261 ze dne 27. prosince 2013 o prodeji a zpřístupňování některých přístrojů využívajících ultrafialové záření pro potřeby veřejnosti 2017-01-12 2017-04-18

 

2016
Země Číslo oznámení
Název Datum přijetí Konec tříměsíční lhůty
Luxembourg 2016/587/L Oznámení radiových rozhraní podle článku 4.1 směrnice 1999/5/ES 2016-11-07 2017-02-08
Denmark 2016/348/DK Nařízení o bezpečnosti elektrických zařízení 2016-07-13 2016-10-14
Germany 2016/230/D SSB LA 033 - Popis rozhraní pro dálkové přenosné rádiové zařízení pro komerční a průmyslové účely; vydání leden 2016 2016-05-19 2016-08-22
Spain 2016/220/E Návrh nařízení, kterým se přijímají doplňující technické pokyny IET-ITC 09.0.01 „Elektroinstalace v dolech a právně související činnosti. Terminologie“, IET-ITC 09.0.02 „Elektroinstalace v dolech a regulačně související činnosti. Obecné technické specifikace pro všechny instalace“ IET-ITC 09.0.03 „Elektroinstalace v dolech a související činnosti. Technické specifikace pro instalace v podzemních laboratořích“ a IET-ITC 09.0.04 „Elektroinstalace v dolech a právně související činnosti. Technické specifikace pro elektroinstalace v podzemních laboratořích s prostředími s nebezpečím výbuchu“ v obecném nařízení o základních normách bezpečnosti při těžbě 2016-05-13   2016-08-16
Austria 2016/216/A Nařízení spolkového ministra pro dopravu, inovace a technologie, kterým se mění nařízení o využívání frekvencí z roku 2013 2016-05-11 2016-08-12
Estonia 2016/190/EE Změna nařízení ministra pro hospodářské záležitosti a komunikace č. 96 ze dne 7. října 2011 o podmínkách pro použití rádiových kmitočtů a technických požadavcích na radiokomunikační zařízení osvobozená od povolování kmitočtu 2016-04-22 2016-07-25
Luxembourg 2016/207/L Předpis pro připojování k veřejným elektrickým rozvodným sítím nízkého napětí v Lucembursku 2016-05-06 2016-08-08
Denmark 2016/77/DK Nařízení týkající se bezpečnosti při montáži elektroinstalace 2016-02-08 2016-05-10
Luxembourg 2016/7/L Oznámení radiových rozhraní podle článku 4.1 směrnice 1999/5/ES 2016-01-06 2016-04-07
Germany 2015/638/D SSB LA 032 - Popis rozhraní pro telemechanická radiokomunikační zařízení pro spouštění voleb odbočky; vydání ze září 2015 2015-11-16 2016-02-17
Germany 2015/636/D SSB LA 031 - Popis rozhraní pro rádiová zařízení DECT pro profesionální aplikace; vydání ze září 2015 2015-11-16 2016-02-17
Denmark 2015/647/DK Nařízení týkající se bezpečnosti při montáži a provozování elektrických zařízení 2015-11-19 2016-02-22
Denmark 2015/646/DK Nařízení o bezpečnosti elektrických zařízení 2015-11-19 2016-02-22
Slovensko 2015/669/SK RIS 029 – Technická špecifikácia regulovaného rádiového rozhrania – pohyblivá služba / PMSE 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/668/SK RIS 026 – Technická specifikace regulovaného radiového rozhraní - rozhlasová služba / pozemní rozhlasová služba 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/667/SK RIS 009 – Technická špecifikácia regulovaného rádiového rozhrania – SRD / bezdrôtové audio-aplikácie / multimédiá 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/666/SK RIS 008 – Technická špecifikácia regulovaného rádiového rozhrania – pohyblivá služba / bezšnúrové telefóny 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/665/SK RIS 007 – Technická špecifikácia regulovaného rádiového rozhrania - SRD / diaľkové ovládanie modelov 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/664/SK RIS 006 – Technická specifikace regulovaného radiového rozhraní - SRD / nespecifikovaná SRD 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/663/SK RIS 005 - Technická specifikace regulovaného radiového rozhraní - SRD / aktivní lékařské implantáty 2015-12-02 2016-03-03
Slovensko 2015/661/SK RIS 003 - Technická specifikace regulovaného radiového rozhraní - SRD / radiové mikrofony 2015-12-02 2016-03-03
United Kingdom 2015/563/UK Požadavek na rozhraní 2099 ve Spojeném království pro licencované manuálně konfigurovatelné přístroje využívající bílých míst, které fungují v pásmu 470 MHz až 790 MHz („návrh dokumentu o rozhraní“) 2015-10-07 2016-01-08

Slovenia

 

2015/571/SI

 

Zákon s obecnou působností, kterým se mění zákon s obecnou působností o plánu využití rádiových kmitočtů (NURF-3b) 2015-10-14 2016-01-15

France

 

2015/593/F

Vyhláška týkající se předpisů pro elektroinstalace v obytných budovách

2015-10-27

2016-01-28

Hungary

 

2015/432/HU

Výnos národního úřadu pro sdělovací prostředky a informační komunikace (NMHH) týkající se přidělování národních kmitočtů a pravidel užívání kmitočtových pásem

2015-08-04

2015-11-06

Finland

 

2015/430/FIN

Návrh nařízení o rádiových frekvencích 4 T/2015 M finského regulačního úřadu pro komunikace a souvisejícího plánu využití rádiových frekvencí (tabulka rozdělení kmitočtů) v rámci frekvenčního spektra 9 kHz - 400 GHz, což také zahrnuje specifikace rádiového rozhraní dle čl. 4 odst. 1 směrnice R&TTE (1999/5/ES)

2015-08-04

2015-11-06

United Kingdom

2015/329/UK

Výjimka z požadavku na licenci pro rozhraní 2096 ve Spojeném království v případě přístrojů využívajících bílých míst fungujících v pásmu 470 MHz až 790 MHz („návrh dokumentu o rozhraní“)

2015-06-25

2015-09-28

Hungary

2015/351/HU

Vyhláška národního úřadu pro sdělovací prostředky a informační komunikace týkající se přidělování národních kmitočtů a pravidel používání kmitočtových pásem

2015-07-06  

2015-10-07

United Kingdom

2015/280/UK

Požadavek Spojeného království na rádiové rozhraní č. 2068 pro přístup do spektra v pásmu 1452 – 1492 MHz

2015-06-01

2015-09-02

Italy

2015/261/I

Výnos ministra hospodářského rozvoje, ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, o stanovení změn ministerského výnosu č. 110 ze dne 12. května 2011 o provádění čl. 10 odst. 1 zákona č. 1 ze dne 4. ledna 1990 o elektromechanických zařízeních používaných pracovníky kosmetických salonů

2015-05-22

2015-08-24

Sweden

2015/223/S

Návrh nařízení o zástrčkách a zásuvkách pro domácí použití.

            Návrh nařízení, jimiž se mění nařízení národní rady pro bezpečnost elektrických zařízení (2000:1) ve vztahu k některým elektrickým zařízením

            Návrh nařízení, kterým se mění nařízení národní rady pro bezpečnost elektrických zařízení (2008:1) o požadavcích na výkon u silnoproudých zařízení známé též jako nařízení o silnoproudu

2015-04-27

2015-07-28

Lithuania

2015/219/LT

Návrh nařízení ředitele regulačního úřadu pro komunikace Litevské republiky, kterým se schvaluje tabulka pro vnitrostátní přidělování rádiových frekvencí a plán využití rádiových frekvencí, a kterým se ruší určitá nařízení ředitele regulačního úřadu pro komunikace Litevské republiky

2015-04-23  

2015-07-24

Spain

2015/184/E

Návrh usnesení ministra pro telekomunikace a informační společnost, kterým se zveřejňují technické požadavky pro regulované radiové rozhraní IR-163 pro širokopásmová zařízení na přenos dat ve frekvenčních pásmech 2400–2483,5 MHz

2015-04-10

2015-07-13

Romania

2015/143/RO

Technické nařízení RO-IR UWB-07 pro rádiové rozhraní týkající se zařízení využívající ultra širokopásmovou technologii - UWB (instalované na palubě letadel)

2015-03-26

2015-06-29

Romania

2015/142/RO

Technické nařízení RO-IR UWB-07 pro rádiové rozhraní týkající se zařízení využívající ultra širokopásmovou technologii - UWB (instalované na plošinových silničních a železničních vozidlech)

2015-03-26

2015-06-29

Romania

2015/141/RO

Technické nařízení RO-IR UWB-06 pro rádiové rozhraní týkající se zařízení využívající ultra širokopásmovou technologii - UWB (lokalizační a vyhledávací typ 1-LT1)

2015-03-26

2015-06-29

Romania

2015/140/RO

Technické nařízení RO-IR UWB-02-2 pro rádiové rozhraní týkající se zařízení využívající ultra širokopásmovou (UWB) technologii (analýza stavebních materiálů (BMA))

2015-03-26

2015-06-29

Romania

2015/138/RO

Technické nařízení RO-IR UWB-01 pro rádiové rozhraní týkající se zařízení využívající ultra širokopásmovou technologii - (UWB) (všeobecné využití)

 

2015-03-26

2015-06-29

Turkey

2015/8004/TR

Komuniké o IEC/TS 60502-4 Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) až do 30 kV (Um = 36 kV) - Část 4: Zkušební požadavky na příslušenství pro kabely se jmenovitým napětím od 6 kV (Um = 7,2 kV) až do 30 kV (Um = 36 kV) (komuniké NO: MSG - MS - 2015 /)

2015-03-09

2015-06-10

Turkey

2015/8003/TR

Komuniké o TS EN 13601 Měď a slitiny mědi - tyč, a vodičová pro obecné elektrotechniky ÚČELY

(COMMUNIQUE NO: MSG - MS - 2015 / ...)

2015-03-09

2015-06-10

Germany

2015/113/D

SSB LA-NOE 029 - Popis rozhraní pro rádiová zařízení nízkého výkonu pro indukční aplikace ve frekvenčním pásmu 400 - 600 kHz

2015-03-09

2015-06-10

Spain

2015/90/E

Návrh usnesení Ministra telekomunikací a informační společnosti publikující technické požadavky pro regulovaná rozhraní IR-234 až IR-239 pro amatérské rádiové zařízení

2015-02-27

2015-05-28

Spain

2015/89/E

VÝROBKY NEBO SLUŽBY VYUŽÍVAJÍCÍ KMITOČTOVÁ PÁSMA UVEDENÁ V RÁDIOVÉM ROZHRANÍ.

2015-02-27

2015-05-28

Spain

2015/91/E

Návrh rozhodnutí Ministra telekomunikací a informační společnosti, kterým se zveřejňují technické požadavky na regulovaná rozhraní IR-240 až IR-257 pro amatérská satelitní rádiová zařízení

2015-02-27

2015-05-28

Germany

2015/46/D

Zákon ke změně zákona o bateriích

2015-01-29

2015-04-30

Denmark

2015/32/DK

Nařízení o dánském rádiovém rozhraní č. 00 051 pro systémy radiofrekvenční identifikace (RFID)

2015-01-20

2015-04-21

Denmark

2015/30/DK

Nařízení o dánském rádiovém rozhraní č. 00 032 pro rádiová zařízení o nízkém výkonu s integrovanými nebo vyhrazenými anténami určenými k telemetrii, pro účely dálkového ovládání, pro alarmy, hlasový a datový přenos v některých kmitočtových pásmech.

2015-01-20

2015-04-21

Denmark

2015/29/DK

Nařízení o dánském rádiové rozhraní č. 00 030 v případě rádiových zařízení pro dopravní a přepravní telematiku (TTT)

2015-01-20

2015-04-21

Denmark

2015/27/DK

Nařízení o dánském rádiovém rozhraní č. 00 025 pro bezdrátové zvukové vybavení pro zpravodajské programy a pořádání hromadných akcí (PMSE)

2015-01-20

2015-04-21

Denmark

2015/26/DK

Nařízení o dánském rádiovém rozhraní č. 00 008 pro rádiová zařízení o nízkém výkonu se spirální anténou

2015-01-20

2015-04-21

Germany

2014/477/D

SSB FE-OE 043 - Popis rozhraní pro rádiová zařízení pro směrový spoj v pásmu 31 GHz (mezi dvěma stanicemi a stanicí a několika stanicemi); vydání ze srpna 2014

2014-10-02

2015-01-05

Belgium

2014/505/B

Rádiové rozhraní E30 (V1.1) pro radiokomunikační zařízení pro digitální rádiové spoje v kmitočtovém pásmu 40,5-43,5 GHz.

2014-10-16

2015-01-19

Belgium

2014/500/B

Radiové rozhraní B10 pro radiokomunikační zařízení s omezeným dosahem, která jsou určena pro bezdrátové mikrofony, některé systémy interní komunikace, naslouchadla, audio připojení ve vozidlech na podporu vysílání a výrobu vysílacích programu.

2014-10-16

2015-01-19

Spain

2014/528/E

NÁVRH NAŘÍZENÍ IET/……… UPRAVUJÍCÍ NAŘÍZENÍ – IET/787/2013 ZE DNE 25. DUBNA, KTERÝM SE SCHVALUJE VNITROSTÁTNÍ RÁMEC PRO PŘIDĚLOVÁNÍ FREKVENCÍ.

2014-10-31

2015-02-02

Luxembourg

2014/450/L

Oznámení radiových rozhraní podle článku 4.1 směrnice 1999/5/ES.

2014-09-15 

2014-12-16

Finland

2014/442/FIN

Návrh nařízení Finského regulačního úřadu pro komunikace 15AG/2014 M o sdílených kmitočtech pro rádiové vysílače, pro které se nepožaduje oprávnění, a o jejich používání.

2014-09-11 

2014-12-12

Finland

2014/440/FIN

Návrh nařízení Finského regulačního úřadu pro komunikace č. 4Q/2014 M a související plán využití rádiových kmitočtů (tabulky přidělených kmitočtů) pro kmitočty v rozsahu 9 kHz až 400 GHz, a to včetně specifikace rádiového rozhraní podle článku 4 (1) směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (1999/5/ES).

2014-09-11 

2014-12-12

Estonia

2014/439/EE

Změna nařízení ministra pro hospodářské záležitosti a komunikace č. 96 ze dne 7. října 2011 o „Podmínkách pro použití rádiových kmitočtů a technických požadavcích na rádiová zařízení osvobozená od povolování kmitočtu“.

2014-09-11 

2014-12-12

Switzerland

2014/9506/CH

Vyhláška o telekomunikačních zařízeních (OIT)

2014-08-27

2014-11-28

Switzerland

2014/9505/CH

Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě

2014-08-27

2014-11-28

Romania

2014/419/RO

TECHNICKÁ ENERGETICKÁ NORMA PRO NAVRHOVÁNÍ INSTALACÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU V ELEKTRÁRNÁCH A ROZVODNÁCH

2014-08-28

2014-12-02

Země

Odkaz

Název

Konec tříměsíční lhůty

Prodlodloužení lhůty

The Netherlands

2014/373/NL

Vyhláška ze dne... ,kterou se mění vyhláška o měřicích přístrojích I s ohledem na provedení povinnosti využívat regulované měřiče pro měření spotřeby tepla, a rozhodnutí o měřicích přístrojích, které lze odečítat na dálku, pro stanovení požadavků na měřicí zařízení pro měření spotřeby tepla, které lze odečítat na dálku

29/10/2014

29/10/2014

The Netherlands

2014/372/NL

Předpis vydaný nizozemským ministrem hospodářství ze dne .... týkající se změny předpisu o používání a instalaci měřicích přístrojů EU v souvislosti se zavedením povinnosti používat regulované měřiče tepla pro měření tepla

29/10/2014

29/10/2014

Switzerland

2014/9504/CH

Draft Ordinance of the Federal Department of Justice and Police on measuring instruments for electrical energy and power

02/10/2014

02/10/2014

Austria

2014/207/A

Nařízení spolkového ministra vědy, výzkumu a hospodářství, kterým se mění nařízení o elektrotechnice z roku 2002

04/08/2014

04/08/2014

France

2014/190/F

Výnos o environmentálním prohlášení v případě elektrických, elektronických a vzduchotechnických zařízeních používaných na stavbách

23/07/2014

23/07/2014

Spain

2013/116/E

Návrh usnesení ministerstva pro telekomunikace a informační společnost, kterým se zveřejňují technické požadavky na regulované radiové rozhraní IR-97 pro digitální zařízení určené pro pozemní pohyblivou službu ve frekvenčním pásmu 446 MHz

23/05/2013

23/05/2013

Luxemburg

2013/32/L

Ohlášení radiových rozhraní podle článku 4.1 směrnice 1999/5/ES

17/04/2013

17/04/2013

Slovenia

2012/527/SI

Technická směrnice TSG-N-002:2012 Nízkonapěťová elektrická zařízení

14/12/2012

14/12/2012

Luxemburg

2012/305/L

Ohlášení radiových rozhraní podle článku 4.1 směrnice 1999/5/ES

09/08/2012

09/08/2012

United Kingdom

2012/121/UK

The Electromagnetic Disturbance from Apparatus Regulations 2012

23/05/2012

23/05/2012

United Kingdom

2012/115/UK

Předpisy o elektromagnetickém rušení z přístrojů z roku 2012

21/05/2012

[closed]

United Kingdom

2012/76/UK

Nařízení o elektromagnetickém rušení z přístrojů z roku 2012

07/05/2012

07/05/2012

France

2012/47/F

Vyhláška o hořlavosti elektrických kabelů

26/04/2012

26/04/2012

The Netherlands

2011/339/NL

Výnos ze dne ......., kterým se stanoví pravidla pro měřící přístroje s dálkovým odečtem (výnos o měřících zařízeních s dálkovým odečtem)

10/10/2011

10/10/2011

Sweden

2011/336/S

Nařízení národní rady pro bezpečnost elektřiny (ELSÄK-FS 2011:2) o zařízeních elektrických plotů a k nim připojených elektrických plotech

07/10/2011

07/10/2011

Greece

2011/248/GR

Rozhodnutí energetického regulačního úřadu (ERU) č. 545/2001 „specifikace pro měřící přístroje a měření proměnných“ reagující na požadavek uvedený v ministerském rozhodnutí č. Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010 o „zavedení systému garancí původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kogenerace, a o mechanismu, který toto zajistí”

24/08/2011

24/08/2011

France

2011/204/F

Vyhláška o homologaci automatických systémů kontroly narušení stálé nebo přerušované světelné signalizace

27/07/2011

27/07/2011

The Netherlands

2010/608/NL

Nařízení ze dne ………., kterým se stanoví pravidla pro dálkově zjistitelné měřící přístroje a pro sazebníky poplatků za elektřinu a plyn (Nařízení o dálkově zjistitelných měřících přístrojích a sazebnících poplatků (elektřina a plyn))

10/12/2010

10/12/2010

Austria

2010/371/A

Nařízení spolkového ministra hospodářství, rodiny a mládeže ohledně ochrany před nebezpečím přímého kontaktu s částmi určitých druhů sloupkových LED svítidel pod napětím (LED-Röhrenlampen-Verordnung 2010)

Austria

2010/371/A

France

2010/227/F

Vyhláška týkající se hodnocení konformity a použití krytů vysokonapěťových elektrických zařízení.

16/07/2010

16/07/201

Austria

2010/139/A

Nařízení spolkového ministra hospodářství, rodiny a mládeže o bezpečnosti, normalizaci a typizaci elektrických provozních prostředků a zařízení, jakož i o ostatních zařízení z oblasti ohrožení a rušení elektrických zařízení, jímž se opětovně mění nařízení o elektrotechnice z roku 2002 (Elektrotechnikverordnung 2002/A2 – ETV 2002/A2

10/06/2010

10/06/2010

Slovenia

2010/107/SI

Kodex sítě pro elektrickou distribuční síť

18/05/2010

18/05/2010

Belgium

2010/87/B

Královský výnos, kterým se mění články 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 a 207 obecných předpisů o elektrických instalacích

06/05/2010

06/05/2010

Switzerland

2009/9505/CH

Ordinance on electromagnetic compatibility (OCEM)

28/12/2009

28/12/2009

Czech Republic

2009/466/CZ

-VYHLÁŠKA ze dne     . …………. 2009 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

26/11/2009

26/11/2009