Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Změna a oprava nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Změna a oprava nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Změna a oprava  nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami č. 10/2011  nařízením Komise č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami. Konsolidované znění včetně této nové změny zatím není k dispozici.