Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v září 2016

Harmonizované normy v září 2016

V Úředním věstníku EU byly v září 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2016/C 332/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES;

  • sdělení Komise 2016/C 332/03 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES;

  • sdělení Komise 2016/C 332/02 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků;

  • sdělení Komise 2016/C 332/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění);

  • oprava sdělení Komise 2016/C 342/15 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. C 249 ze dne 8.7.2016).