Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Veřejná konzultace návrhu na identifikaci látek SVHC (látek vzbuzující mimořádné obavy)

Veřejná konzultace návrhu na identifikaci látek SVHC (látek vzbuzující mimořádné obavy)

Na webové stránce agentury ECHA probíhá do 21. října 2016 veřejná konzultace k návrhu na identifikaci  šesti látek SVHC (látek vzbuzující mimořádné obavy). Připomínky týkající se dalších informací ohledně použití, expozice,  rizik navrhovaných látek a alternativních látek může v anglickém jazyce předkládat kdokoliv i mimo země EU.
Navrhované látky pro identifikaci látek SVHC:
  • 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7) (použití látky např. při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, nátěrových hmot, termopapíru, antioxidant pro výrobu PVC, tvrdící činidlo pro epoxidové pryskyřice);
  • 4-Heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] (použití jako např. přísada do mazadel pro automobily nebo strojírenství);
  • 4-tert-butylphenol (EC 202-679-0, CAS 98-54-4) (použití např. jako monomer pro výrobu polymerů, průmyslová výroba polykarbonátů);
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride) (EC 209-008-0, CAS 552-30-7) (použití např. pro výrobu polymerů a esterů, laboratorní chemikálie);
  • Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts (EC 206-400-3. EC 221-470-5, CAS 3108-42-7, CAS 335-76-2, CAS 3830-45-3) (použití jako např. inhibitor koroze, mazadlo, plastifikátor, detergent);
  • p-(1,1-dimethylpropyl)phenol (EC 201-280-9, CAS 80-46-6) (použití jako meziprodukt při výrobě parfémů, průmyslové aplikace pro výrobu lepidel, tiskařských barev a inkoustů, nátěrových hmot, monomer pro výrobu fenolových pryskyřic).