Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízením vlády č. 391/2016 Sb. se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Účinnost nastane od 31. 12. 2016; výjimka viz č. II; tato změna implementuje směrnici č. 2015/863/EU a rozšiřuje omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP, které se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021. Výjimka je uplatněna u kabelů nebo náhradních dílů pro opravy,   opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity. Toto omezení se neuplatňuje na hračky – bod 51 příloha XVII nařízení REACH.