Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Uvádění stavebních výrobků na trh

Uvádění stavebních výrobků na trh

V Úředním věstníku EU (OJ EU L 62, 4.3.2014) bylo uveřejněno nařízení Komise (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Materiály a předměty z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 24. březnem 2014 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení mohou být uváděny na trh do 24. března 2015. Tyto materiály a předměty z plastů mohou po tomto datu zůstat na trhu až do vyčerpání zásob. Více na adrese http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_062_R_0013_01&from=CS