Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v lednu 2017

Harmonizované normy v lednu 2017

V Úředním věstníku EU byly v lednu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2017/C 011/01 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • sdělení Komise 2017/C 10/02 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.