Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v únoru 2017

Harmonizované normy v únoru 2017

V Úředním věstníku EU byly v únoru 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2017/C 044/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.


Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a prozatímních metod měření a výpočtů, jakož i zveřejnění odkazů na uvedené normy a metody pro účely provádění nařízení (EU) 2015/1095 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094:

  • sdělení Komise 2017/C 044/01 v rámci provádění nařízení Komise (EU) 2015/1095 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES , pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU , pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů.