Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v březnu 2017

Harmonizované normy v březnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v březnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2017/C 076/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ;

  • sdělení Komise 2017/C 076/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES;

  • sdělení Komise 2017/C 076/05 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a výpočtů a odkazů na ně pro účely provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, a zejména příloh VIII and X uvedeného nařízení

  • sdělení Komise 2017/C 076/01 v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení.

Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a výpočtů a odkazů na ně pro účely provádění nařízení (EU) 2015/1188, a zejména příloh III a IV uvedeného nařízení, provádění nařízení (EU) 2015/1185, a zejména příloh III a IV uvedeného nařízení, a provádění nařízení (EU) 2015/1186, a zejména příloh VIII a IX uvedeného nařízení

  • Sdělení Komise 2017/C 076/02 v rámci provádění nařízení Komise (EU) 2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel, provádění nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva, a provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel.