Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nově vydaná legislativa EU - zdravotnické prostředky

Nově vydaná legislativa EU - zdravotnické prostředky

5. 5. 2017 byla vydána v OJ EU nová legislativa EU týkající se zdravotnických prostředků:
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady  č. (EU)2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU