Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v dubnu 2017

Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU , pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost a nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES , pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost.

  • Sdělení Komise 2017/C 118/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi.

  • Sdělení Komise 2017/C 118/03 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.

  • Sdělení Komise 2017/C 118/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • Sdělení Komise 2017/C 118/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v květnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v květnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 149/01 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v září 2015

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2015/C 300/01 v rámci provádění naříz...

Harmonizované normy v srpnu 2015

V Úředním věstníku EU byly v měsíci srpnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2015/C 267/01 v rámci provádě...

Harmonizované normy v červenci 2015

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.