Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A

25. 5. 2017 byla vydána směrnice  Komise č. (EU)2017/898, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A.
Pro bisfenol A  CAS 80-05-7 stanovuje nový migrační limit 0,04 mg/l v souladu s metodami stanovenými v normách
EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.
Tento předpis musí členské státy implementovat do své legislativy do 25. 11. 2018, předpis se použije od 26. 11. 2018.