Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v červnu 2017

Harmonizované normy v červnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v červnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie:

  • Sdělení Komise 2017/C 183/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  • Sdělení Komise 2017/C 183/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES .

  • Sdělení Komise 2017/C 180/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • Sdělení Komise 2017/C 183/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.