Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Rozšíření Kandidátského seznamu

Rozšíření Kandidátského seznamu

10. července 2017 byl rozšířen Kandidátský seznam (KS) o jednu vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látku (vPvB): perfluorohexan-1-sulfonovou kyselinu. Nyní je tedy v KS celkem 174 SVHC látek. Současně byla v KS zaktualizována položka bisphenol A, která byla zařazena do seznamu z důvodu toxicity pro reprodukci, nyní k této položce přibyla další vlastnost – endokrinní disruptor pro lidské zdraví.