Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti

Látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti

Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1210 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
(rozhodnutí je určeno Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA); látky (DEHP, DBP, BBP, DIBP) jsou identifikovány jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti s účinky na lidské zdraví)