Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Kosmetické přípravky

Kosmetické přípravky

Dne 7. 7. 2017 vyšlo v Úředním věstníku EU NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1224 ze dne 6. července 2017, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Toto nařízení Komise (EU) 2017/1224 mění v souladu s přílohou tohoto nařízení přílohu V nařízení (ES) č. 1223/2009 . Účinnost viz článek 2.