Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Změna uvádění spotřeby energie na energetických štítcích

Změna uvádění spotřeby energie na energetických štítcích

Od 1. srpna 2017 se použije nařízení EP a Rady č. (EU)2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Nařízení EP a Rady č. (EU)2017/1369 ruší stupnice stávajících štítků tříd A až třídy A+++ , které budou postupně vyměněny za klasifikační stupně podle písmen A až G.