Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v září 2017

Harmonizované normy v září 2017

V Úředním věstníku EU byly v září 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • Sdělení Komise 2017/C 298/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  • Sdělení Komise 2017/C 298/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.

  • Sdělení Komise 2017/C 298/03 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

Zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům (v souladu s článkem 15 uvedené směrnice):

Stažení zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům

  • Sdělení Komise 2017/C 308/03 v rámci provádění čl. 16 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o měřidlech.