Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Připravuje se rozšíření Kandidátského seznamu

Připravuje se rozšíření Kandidátského seznamu

Výbor členských států souhlasil s rozšířením Kandidátského seznamu o dalších sedm SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy):
  • chrysene,
  • benz[a]anthracene,
  • cadmium nitrate,
  • cadmium hydroxide,
  • cadmium carbonate,
  • Dechlorane Plus(TM) and reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol,
  • branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear]
Agentura ECHA plánuje rozšířit Kandidátský seznam do poloviny ledna 2018.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC.
(článek 33 nařízení REACH).