Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v listopadu 2017

Harmonizované normy v listopadu 2017

V Úředním věstníku EU byly v listopadu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • Sdělení Komise 2017/C 389/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh;

  • Sdělení Komise 2017/C 389/02 v rámci provádění směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků;

  • Sdělení Komise 2017/C 389/03 v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích;

  • Sdělení Komise 2017/C 389/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;

  • Sdělení Komise 2017/C 389/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:
  • Sdělení Komise 2017/C 379/07 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím