Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Užitečné odkazy»Portál stavební výrobky»I. Stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR)

I. Stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR)

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE

1 Vznik CPR, účinnost a přechodná ustanovení 2 Nové termíny a definice podle CPR 3 Hlavní změny 4 Novela zákona 22/1997 Sb. a zákon 90/2016 Sb. o p...

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Pro dosažení cílů CPR je Komise oprávněna přijmout některé akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU a to po dobu pěti let...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Harmonizované technické specifikace

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

Mandáty CEN/CENELEC

Mandáty CEN/CENELEC

1 Mandáty CEN/CENELEC pro vypracování harmonizovaných norem stavebních výrobků 2 Horizontální mandáty (požární bezpečnost, nebezpečné látky, Eurokó...

Evropské dokumenty pro posuzování  (EADs)

Evropské dokumenty pro posuzování (EADs)

1.    Evropské dokumenty pro posuzování 2.    ETAGs používané jako EADs 1 Evropské dokumenty pro posuzování (EADs) Evropské dokumenty pro posuzován...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Pokyny a poziční dokumenty k CPR

Pokyny a poziční dokumenty k CPR

Poziční dokumenty se vztahující buď k příslušným technickým specifikacím nebo jsou to dokumenty horizontální povahy. Tyto dokumenty lze nyní stáhno...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

Prohlášení o vlastnostech a náležitosti označení CE podle CPR

Prohlášení o vlastnostech a náležitosti označení CE podle CPR

Evropská komise vytvořila informační brožuru k problematice označování stavebních výrobků značkou CE: Označení CE krok za krokem. Podle CPR se od 1...

Dodatečné požadavky a dobrovolné značky

Dodatečné požadavky a dobrovolné značky

Pro výrobky již opatřené označením CE lze v rámci CPR (stejně jako tomu bylo u CPD) vyvíjet dodatečné dobrovolné značky. Podle CPR je označení CE j...

Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Eurokódy

Eurokódy

V rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN) se zpracovává soustava norem pro navrhování stavebních konstrukcí nazývaná jako "Eurokódy". Jsou to...

Základní požadavky na stavby podle CPR

Základní požadavky na stavby podle CPR

Základní požadavky na stavby jsou zaměřené na konečný výrobek, kterým je stavební objekt jako celek, a teprve od nich se odvozují požadavky na vlas...

Základní požadavek č. 1 - Mechanická odolnost a stabilita

Základní požadavek č. 1 - Mechanická odolnost a stabilita

Definice uvedená v CPR je následující: „Stavba musí být navržena a provedena tak, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu v...

Základní požadavek č. 2 - Požární bezpečnost

Základní požadavek č. 2 - Požární bezpečnost

1 Dokumenty ES týkající se požární bezpečnosti 2 Předpisy EU k CPR a CPD týkající se požárně technických charakteristik 3 Klasifikace stavebních vý...

Základní požadavek č. 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Základní požadavek č. 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Definice základního požavku č. 3 v CPR 1 Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích z hlediska ZP 3 2 1.1 Příprava evropského harmonizovaného systému...

Základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

Základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

Definice uvedená v CPR je následující: „Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřij...

Základní požadavek č. 5 – Ochrana proti hluku

Základní požadavek č. 5 – Ochrana proti hluku

1. Evropské předpisy z hlediska ochrany proti hluku 2. České předpisy z hlediska ochrany proti hluku Definice uvedená v CPR je následující (shodně ...

Základní požadavek č. 6 - Úspora energie a ochrana tepla

Základní požadavek č. 6 - Úspora energie a ochrana tepla

1. Evropské předpisy z hlediska hospodaření energií  2. Předpisy ČR z hlediska hospodaření energií  1. Evropské předpisy z hlediska hospodaření ene...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím