Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy duben 2014

Harmonizované normy duben 2014

Úředním věstníku EU byly v dubnu zveřejněny:
  • přechodné jednotné symboly pro účely provádění nařízení Komise (EU) č. 932/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost (2014/C 121/03);
  • názvy dokumentů a odkazů na dokumenty týkající se prozatímních metod měření k provádění nařízení (EU) č. 617/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů (2014/C 110/05);
  • názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (2014/C 110/04);
  • názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (2014/C 110/03);
  • názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES;
  • názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 206/2012 ze dne 6. března 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign klimatizátorů vzduchu a komfortních ventilátorů, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (2014/C 110/01);
  • Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (2014/C 133/03).
Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v červnu 2014

V Úředním věstníku EU byly v červnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2014/C 181/01 v rámci provádění smě...

Harmonizované normy květen 2014

V Úředním věstníku EU byly v květnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: 2014/C 149/03  ke směrnici Evropského parlamentu a...