Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy květen 2014

Harmonizované normy květen 2014

V Úředním věstníku EU byly v květnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:
  • 2014/C 149/03  ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení  určených pro používání v určitých mezích napětí ;

  • 2014/C 149/02 ke směrnici Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích;

  • 2014/C 149/01 k nařízení Komise (EU) č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost;

  • tisková oprava 2014/C 153/08 ke sdělení Komise 2014/C 110/02 ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).

Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v červnu 2014

V Úředním věstníku EU byly v červnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2014/C 181/01 v rámci provádění smě...

Harmonizované normy duben 2014

Úředním věstníku EU byly v dubnu zveřejněny přechodné jednotné symboly pro účely provádění nařízení Komise (EU) č. 932/2012, kterým se provádí směrnic...