Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Stavební výrobky

Stavební výrobky

V Úředním věstníku EU byla vydána následující dvě nařízení:
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků;
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

Obě nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.
Více o problematice stavebních výrobků naleznete na stránkách ÚNMZ.
Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v červenci 2015

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.

Harmonizované normy v únoru 2015

Harmonizované normy zveřejněné v Úředním věstníku EU v únoru 2015.

Harmonizované normy v říjnu 2014

V Úředním věstníku EU byly v říjnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2014/C 359/01 v rámci provádění naří...