Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v srpnu 2014

Harmonizované normy v srpnu 2014

Harmonizované normy v srpnu 2014

V Úředním věstníku EU byly v srpnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

- sdělení Komise 2014/C 272/06 Komise v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů a nařízení Komise (EU) č. 666/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů;

- sdělení Komise 2014/C 259/01 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v květnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v květnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 149/01 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v září 2015

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2015/C 300/01 v rámci provádění naříz...

Harmonizované normy v srpnu 2015

V Úředním věstníku EU byly v měsíci srpnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2015/C 267/01 v rámci provádě...