Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Dnem 1.10.2014 nabývá účinnosti (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015) vyhláška č. 200/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je vydávána k provedení zákona č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Mohlo by vás zajímat:
Zpětný odběr pneumatik

Dne 1. 10. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Vyhláška byla vydána na základě záko...

Zákon o odpadech

Dnem 1.10.2014 (s výjimkou viz čl. IV) vstoupí v platnost zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některý...