Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Kosmetické přípravky

Kosmetické přípravky

Dne 26.9.2014 vyšla v Úředním věstníku EU dvě nařízení:

kterými se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.

Nařízení Komise (EU) č. 1003/2014 se použije od 16. července 2015 a nařízení Komise (EU) č. 1004/2014 se od 16. dubna 2015.