Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v prosinci 2014

Harmonizované normy v prosinci 2014

V Úředním věstníku EU byly v prosinci zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2014/C 445/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů;
  • sdělení Komise 2014/C 445/02 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
  • sdělení Komise 2014/C 445/03 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.

V rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích bylo zveřejněno:

  • sdělení Komise 2014/C 443/01 týkající se odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům (v souladu s čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice);
  • sdělení Komise 2014/C 443/02 týkající se stažení zveřejnění odkazů na normativní dokumenty zpracované OIML a seznamu částí těchto dokumentů, které odpovídají základním požadavkům.
Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v květnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v květnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 149/01 v rámci prováděn...

Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v září 2015

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2015/C 300/01 v rámci provádění naříz...

Harmonizované normy v srpnu 2015

V Úředním věstníku EU byly v měsíci srpnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise 2015/C 267/01 v rámci provádě...