Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Tlaková zařízení

Tlaková zařízení

V Úředním věstníku EU byla dne 27.1.2015 zveřejněna oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.
Mohlo by vás zajímat:
Technické požadavky na tlaková zařízení

Nové nařízení vlády na tlaková zařízení

Harmonizované normy v září 2014

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: - sdělení Komise 2014/C 313/01 v rámci provádění směrn...

Tlaková zařízení

S účinkem od 19.7.2016 bude zrušena směrnice EP a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. Na...