Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Technické požadavky na tlaková zařízení

Technické požadavky na tlaková zařízení

Ve Sbírce zákonů ČR v částce č. 39 vyšlo nařízení vlády č. 93/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. Účinnost nařízení vlády č. 93/2015 Sb. je od 1.6.2015.
Mohlo by vás zajímat:
Zdravotnické prostředky

Dnem 1.4.2015 nabývají účinnosti následující nařízení vlády: NV č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky; NV č. 55/2015 ...

Tlaková zařízení

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU.

Harmonizované normy v září 2014

V Úředním věstníku EU byly v září zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: - sdělení Komise 2014/C 313/01 v rámci provádění směrn...

Tlaková zařízení

S účinkem od 19.7.2016 bude zrušena směrnice EP a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. Na...