Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v říjnu 2015

Harmonizované normy v říjnu 2015

V Úředním věstníku EU byly v měsíci říjnu 2015 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • Sdělení Komise 2015/C 335/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků;
  • Sdělení Komise 2015/C 335/02 v rámci provádění směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.