Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik

Dne 1. 10. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.

Zdroj: PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
Mohlo by vás zajímat:
Zdravotnické prostředky

Dnem 1.4.2015 nabývají účinnosti následující nařízení vlády: NV č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky; NV č. 55/2015 ...

Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Dnem 1.10.2014 nabývá účinnosti (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015) vyhláška č. 200/2014 Sb., k...

Zákon o odpadech

Dnem 1.10.2014 (s výjimkou viz čl. IV) vstoupí v platnost zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některý...