Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Návrh průběžného akčního plánu Společenství

Návrh průběžného akčního plánu Společenství

Agentura ECHA připravila návrh CoRAP (průběžný akční plán Společenství - Community Rolling Action Plan) na období 2016 - 2018 pro hodnocení 138 látek, které mají být hodnoceny v rámci nařízení REACH jednotlivými členskými státy. Konečný plán CoRAP by měl být k dispozici v březnu 2016.Tyto látky uvedené v návrhu budou hodnoceny a vybírány pro Kandidátský seznam, přílohu XIV nařízení REACH, přílohu XVII nařízení REACH a harmonizovanou klasifikaci a označování. Více informací viz webová stránka agentury ECHA: ECHA/NA/15/35