Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Návrh agentury ECHA na zařazení 11 nových látek do přílohy XIV nařízení REACH

Návrh agentury ECHA na zařazení 11 nových látek do přílohy XIV nařízení REACH

18. 11. 2015 navrhla agentura ECHA zařadit 11 nových SVHC látek (látek vzbuzujících velmi vážné obavy) do přílohy XIV nařízení REACH.
Jedná se o:
dihexyl ftalát (CAS 84-75-3, EC 201-559-5), 1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester (rozvětvený a lineární) (CAS 68515-50-4, EC 271-093-5): změkčovadla PVC;
HHPA (CAS 85-42-7, 13149-00-3, 14166-21-3, EC 201-604-9, 236-086-3, 238-009-9) a MHHPA (CAS 25552-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, EC 247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-1): tvrdidla epoxidových pryskyřic;
trixylyl fosfát (CAS 25155-23-1, EC 246-677-8): pro maziva, hydraulické kapaliny, výrobu plastů;
perboritan sodný, kyselina perboritá, sodná sůl (CAS -, EC 239-172-9, 234-390-0): bělící činidla v pracích a čisticích prostředcích;
peroxymetaboritan sodný (CAS 7632-04-4, EC 231-556-4): bělící činidla v pracích a čisticích prostředcích;
oranžové olovo (orthoolovičitan olovnatý) (CAS 1314-41-6, EC 215-235-6);
oxid olovnatý (CAS 1317-36-8, EC 215-267-0);
trioxid-síran tetraolovnatý (CAS 12202-17-4, EC 235-380-9) a
tetraoxid-síran pentaolovnatý (CAS 12065-90-6, EC 235-067-7): baterie a výroba pryže, pro adsorpční látky.
Zainteresované strany jsou agenturou ECHA vyzvány, aby se do 18. 2. 2016 vyjádřily k návrhu na zařazení těchto 11 látek do přílohy XIV nařízení REACH.